Leczenie żylaków nóg falami radiowymi EVRF

usuwanie żylaków nóg falami radiowymi, obliteracja wewnątrzżylna radiowa, leczenie żylaków falami radiowymi więcej »

Czym jest metoda leczenie żylaków EVRF?

Leczenie żylaków kończyn dolnych prądem o częstości fal radiowych (EVRF - Endovenous Radiofrequency Therapy) jest małoinwazyjną metodą leczenia zmian żylnych, stanowiącą skuteczną alternatywę dla klasycznego leczenia chirurgicznego (flebektomii oraz strippingu). Terapia EVRF jest zaliczana do grupy metod termoablacji, czyli zabiegów wykorzystujących uszkadzający naczynie wpływ wysokiej temperatury. Wykorzystanie termicznego efektu oddziaływania na naczynia żylne prądu o częstotliwości fal radiowych umożliwia efektywne leczenie żylaków oraz refluksu żylnego przy jednoczesnej redukcji krwawienia śródzabiegowego oraz skróceniu czasu rekonwalescencji w porównaniu z  tradycyjnymi metodami chirurgicznymi. Komfort pacjenta i bardzo dobre wyniki leczenia czynią terapię EVRF jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia żylaków kończyn dolnych.

Teoretyczne podstawy wewnątrznaczyniowej terapii prądem o częstotliwości radiowej EVRF

Zamykanie żylaków metodą EVRF wykorzystuje zjawisko termoablacji, czyli zamykania naczyń pod wpływem energii cieplnej.  Punktowy wzrost temperatury  w naczyniu jest osiągany poprzez emisję do jego wnętrza, za pomocą specjalnych cewników bądź igieł, impulsów będących z fizycznego punktu widzenia falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej. Destrukcja termiczna tkanek budujących ścianę żylaka skutkuje jego reaktywnym obkurczeniem, rozwojem jałowego stanu zapalnego, a następnie włóknieniem i zarośnięciem. W dalszym etapie komórki układu żernego organizmu (makrofagi) usuwają zmienione martwiczo pozostałości żylaka, co skutkuje trwałym jego zanikiem.

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Jak wygląda aparatura do leczenia żylaków metodą EVRF?

Zestaw do leczenia żylaków metodą termoablacji za pomocą fal radiowych składa się z generatora impulsów pozwalającego na dobór czasu trwania i natężenia fal elektromagnetycznych, kabla transmisyjnego oraz końcówki, z którą łączy się cewnik lub igłę służącą do termoablacji. W zależności od rodzaju zamykanego naczynia stosowane są cewniki o różnej długości zakończone nakładkami o wymiarach dostosowanych do konkretnego naczynia. Igły używane podczas zabiegów EVRF są ostre i bardzo cienkie - od 0,075mm do 0,15mm przez co nakłuwanie naczynek jest praktycznie bezbolesne (atraumatyczne). Igły umieszcza się w specjalnych, przypominających długopisy, uchwytach (handpieces) ułatwiających operatorowi manewrowanie w czasie zabiegu.

Aparatura do EVRT jest produkowana przez kilka koncernów medycznych, przez co w nomenklaturze funkcjonują  różne nazwy metody termoablacji za pomocą prądu o częstotliwości fal radiowych. W zależności od producenta, metoda nazywana jest następująco:

 • RFiTT - Radiofrequency-Induced ThermoTherapy (Celon, Olympus);
 • VNUS, Venefit   (Coviden);
 • RFA - Radiofrequency Ablation (inni producenci).

W przypadku wszystkich producentów ogólny schemat urządzenia i zasada działania pozostają podobne.

Jak duże zmiany mogą być leczone metodą EVRF?

Duża popularność i skuteczność metody EVRF zaskutkowała skonstruowaniem urządzeń (cewników) służących do zamykania zarówno małych naczyń żylnych (o średnicy 1 mm) jaki i zmienionych żylakowo głównych pni żylnego układu powierzchownego kończyny dolnej, takich jak żyła odpiszczelowa (vena saphena magna) - o średnicy powyżej 5mm. Zmiany o średnicy poniżej 1mm mogą być leczone za pomocą  igieł termokoagulacyjnych -  do tak małych naczyń nie wprowadza się cewnika, a jedynie nakłuwa je punktowo.

Wskazania do zabiegu usuwania żylaków falami radiowymi EVRF

Wytyczne amerykańskich i europejskich stowarzyszeń skupiających specjalistów z zakresu chorób układu naczyniowego, m. in.  National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, UK) oraz Society for Vascular Medicine and Biology (SVMB, USA) zalecają leczenie metodą EVRF w przypadku występowania żylaków kończyn dolnych z współtowarzyszącymi uciążliwymi objawami, tj. ból, obrzęk, zmęczenie nóg, zmiany skórne lub owrzodzenie na podudziach, krwawienie z żylaków. Ponadto preferencje pacjenta, dyskomfort psychologiczny związany z obecnością żylaków są istotnymi czynnikami branymi  pod uwagę przy kwalifikacji do leczenia, nawet gdy zmiany żylne nie spełniają kryteriów morfologiczno-czynnościowych.

Przeciwwskazania do zabiegu EVRF

Leczenie żylaków nóg metodą EVRF jest zabiegiem bezpiecznym, jednak istnieją pewne ograniczenia co do jego stosowania - leczenie falami o częstotliwości radiowej jest przeciwwskazane w poniższych sytuacjach:

 • uczulenie na środki stosowane do znieczulenia miejscowego;
 • stany nadkrzepliwości;
 • wszczepiony  stymulator serca;
 • chorzy w ciężkim stanie ogólnym i niezdolni do samodzielnego poruszania się;
 • niewyrównana cukrzyca;
 • niewyrównana nadczynność i niedoczynność tarczycy;
 • zmiany zapalne w obrębie kończyny;
 • miażdżyca tętnic obwodowych;
 • obrzęk chłonny kończyny - na skutek zablokowania dróg odpływu chłonki;
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • zarośnięcie żyły lub zakrzepy żylne.

Leczenie żylaków metodą EVRF a ciąża i okres karmienia piersią

Zdania co do stosowania metody EVRF w ciąży są podzielone - niektórzy specjaliści zalecają powstrzymywanie się od zabiegu ze względu na naturalną predyspozycję do powstawania żylaków w ciąży i ich cofania się po  jej zakończeniu, z kolei inni podkreślają bezpieczeństwo tej metody w odniesieniu do matki oraz rozwijającego się dziecka i dopuszczają jej stosowanie w leczeniu żylaków, jeżeli występowały one przed ciążą lub wywołują uporczywe dolegliwości. W każdym przypadku kobieta ciężarna powinna zostać poddana rzetelnej kwalifikacji uwzględniającej jej stan kliniczny, preferencje, potencjalne korzyści oraz ryzyko związane z leczeniem.

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do leczenia metodą EVRF - terapia w żaden negatywny sposób nie wpływa na laktację oraz nie zmienia składu pokarmu.

Jak wygląda przygotowanie do zabiegu EVRF?

Zabiegi EVRF nie wymagają od pacjenta szczególnie uciążliwych przygotowań. Na dobę przed planowanym leczeniem należy ogolić kończynę oraz okolicę pachwinową, a w dniu zabiegu  nie stosować  kremów, balsamów i innych kosmetyków do pielęgnacji nóg. Przed zabiegiem lekarz zaleca przyjęcie środka przeciwbólowego. W niektórych przypadkach może okazać się konieczna modyfikacja dotychczasowo przyjmowanych leków -  dokładne, indywidualne zalecenia pacjent otrzymuje u lekarza podczas wizyty kwalifikacyjnej do leczenia metodą EVRF.

Mapowanie żylaków

W celu ułatwienia śródzabiegowej lokalizacji żylaków, przed  leczeniem wewnątrznaczyniowym zaznacza się markerem na skórze ich przebieg.  Mapowanie żylaków jest wykonywane w pozycji stojącej pacjenta - w ten sposób żylaki wypełniają się najlepiej (dzięki sile grawitacji), co umożliwia ich dobrą lokalizację i dokładne zaznaczenie na skórze ich przebiegu. Ponadto w celu mapowania wykorzystuje się badanie USG Doppler, które lokalizuje niewidoczne naczynia rejestrując ruch płynącej w nich krwi. Wykorzystanie metody dopplerowskiej umożliwia precyzyjne zlokalizowanie naczyń układu żylnego kończyny dolnej i znacznie usprawnia mapowanie.

Znieczulenie do zabiegu EVRF

Wewnątrznaczyniowa terapia falami o częstotliwości radiowej jest zabiegiem przeprowadzanym w znieczuleniu miejscowym nasiękowym  (tzw. znieczulenie tumescendyjne). Polega ono na ostrzyknięciu roztworem środka znieczulającego (najczęściej roztworem lidokainy z dodatkiem adrenaliny) miejsca, w którym zostanie wykonane niewielkie nacięcie skóry służące wprowadzeniu cewnika.  Okolica naczynia żylnego, które będzie zamykane metodą EVRF jest również ostrzykiwana, a procedura ta jest wspomagana za pomocą USG w celu dokładnej lokalizacji poddawanego znieczuleniu obszaru.

Jak wygląda zabieg leczenia żylaków falami radiowymi EVRF?

Zabieg EVRF wykonywany jest w gabinecie zabiegowym przez lekarza, najczęściej specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej lub medycyny estetycznej w asyście personelu pielęgniarskiego. Pacjent ułożony jest na stole zabiegowym. Następnie lekarz myje chirurgicznie i odkaża pole operacyjne. Gdy pacjent jest już przygotowany wykonuje się nakłucie naczynia za pomocą igły ze światłem, przez które wprowadza się do naczynia prowadnik (guider). Następnie igła jest usuwana, a w świetle naczynia zostaje jedynie drut prowadzący, po którym lekarz wprowadza koszulkę naczyniową (sheath) będącą krótką, cienką elastyczna rurką posiadającą zastawkę zapobiegającą wynaczynianiu się krwi z naczynia i zapewniającą dostęp do  jego światła. Przez koszulkę naczyniową wprowadzany jest  cewnik (catheter) do  możliwie najdalej położonego od wkłucia miejsca w chorym naczyniu.

W kolejnym etapie, powoli wyciągając cewnik (cały czas kontrolując jego położenie za pomocą USG) aplikowane są do naczynia impulsy elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości radiowej i czasie trwania od 0,1 do 1,0 sekundy, które powodują uszkodzenie i obkurczenie żylaka.  Pojedynczy zabieg zajmuje zazwyczaj do 60 minut i zamykanych jest podczas niego kilka naczyń, nawet o długości kilkudziesięciu centymetrów.  W celu wyleczenia rozległych zmian może być konieczne wykonanie kilku sesji terapii EVRF - o harmonogramie ich wykonywania decyduje lekarz - kolejność i czas między kolejnymi zabiegami jest jednym z czynników wpływających na skuteczność terapii.

Okres pozabiegowy

Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest przenoszony ze stołu zabiegowego na łóżko. Po krótkiej obserwacji,  jeżeli nie wystąpiły powikłania i pacjent czuje się dobrze, może samodzielnie opuścić szpital i  powrócić do codziennej aktywności bez istotnych ograniczeń -  w pierwszym tygodniu wskazane jest chodzenie i ćwiczenia fizyczne (umiarkowany wysiłek) min. przez 1 godzinę dziennie, a także unikanie dużych obciążeń nóg oraz gorących kąpieli.

W celu uzyskania jak najlepszego efektu terapeutycznego po zabiegu EVRF część specjalistów zaleca stosowanie pończoch uciskowych przez  około 14 dni - zazwyczaj początkowo należy nosić je przez całą dobę, a od 2. doby mogą być zakładane jedynie na noc.

Całkowity czas potrzebny do uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego, czyli  zupełnego zaniku żylaka po zabiegu nie przekracza 6 miesięcy, a w wielu przypadkach diametralna różnica kosmetyczna jest widoczna już w pierwszej dobie po zabiegu.

Powikłania po leczeniu żylaków metodą EVRF

Metoda wewnątrznaczyniowego zamykania żylaków prądem o częstotliwości radiowej jest bezpieczna, a ewentualne powikłania zdarzają się rzadko. Do najczęstszych powikłań zaliczamy zaczerwienienie i piekący ból skóry kończyny dolnej, który można łatwo opanować niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ, np. ibuprofen). Do innych powikłań zaliczamy przebarwienia skórne w postaci punktowych, ciemnych zmian oraz stany zapalne żył powierzchownych. Do najniebezpieczniejszych, aczkolwiek najrzadziej występujących powikłań zaliczamy zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych. Obecnie, dzięki pozabiegowej kontroli za pomoca USG Doppler, wspomniane patologie żył układu głębokiego są szybko diagnozowane i odpowiednio leczone, zanim rozwiną się ich poważne następstwa.

Skuteczność usuwania żylaków falami radiowymi EVRF

Wysoka skuteczność termoablacji z wykorzystaniem prądu o częstotliwości fal radiowych została potwierdzona w licznych badaniach klinicznych. Jedno z nich zostało przeprowadzone przez dr Attila Szabo, Semmelweis University, Budapeszt (Węgry) i obejmowało grupę 313 pacjentów (291 przypadków  w klasie 2 i 3 w skali CEAP oraz  22 przypadki w klasie 4 i 5).  Po miesiącu od zabiegu EVRF dokonano oceny klinicznej i ultrasonograficznej efektów terapii - tylko w 1 przypadku leczenie nie zaskutkowało zamknięciem (okluzją) żylaka.  Ponowna ocena po 12 miesiącach wykazała skuteczność leczenia sięgającą 97,2% (w 2,8% przypadków żylaki powróciły). W innym badaniu, przeprowadzonym przez dr S. Thomis,  University Hospital w Leuven (Belgia), na grupie 40-tu pacjentów wykazano skuteczność metody EVRF w leczeniu żylaków pnia żyły odpiszczelowej rzędu 92,5%  w 6-miesięcznej obserwacji pozabiegowej (tzw. follow-up), a także tendencję zmian niekompletnie zamkniętych do stopniowej okluzji, ze spodziewanym całkowitym ich zamknięciem w 12-miesięcznej obserwacji. Poza efektem wizualnym, badanie oceniało wskaźniki satysfakcji pacjenta (QoL, Quality of Life) oraz natężenie bólu związanego z chorobą żył kończyn dolnych przy wykorzystaniu kwestionariuszy  i  obiektywnych skal - wykazano dwukrotny wzrost zależnej od stanu zdrowia ogólnej jakości życia oraz prawie 5-krotny spadek nasilenia dolegliwości bólowych po miesiącu od zabiegu EVRF w porównaniu do okresu przedzabiegowego.

Zalety leczenia żylaków metodą termokoagulacji za pomocą fal radiowych

Metoda EVRF to małoinwazyjna, bezpieczna i praktycznie bezbolesna metoda leczenia żylaków kończyn dolnych nawet o znacznym stopniu nasilenia. Nie wymaga ona stosowania znieczulenia ogólnego, a leczenie może być wykonane ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji. Ponadto pacjent jest uruchamiany w przeciągu godziny od zakończenia zabiegu i praktycznie w nieograniczonym zakresie  może powrócić do codziennych aktywności. Po zabiegu nie jest konieczne zakładanie jakichkolwiek szwów skórnych i nie powstają po nim blizny. Ból w okresie pozabiegowym jest niewielki, nawet gdy pacjent z różnych powodów nie przyjmuje po leczeniu środków przeciwbólowych. Powikłania leczenia żylaków,  spotykane w innych metodach terapeutycznych, takie jak przebarwienia skórne, zapalenia żył oraz żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występują bardzo rzadko, skuteczność leczenia sięga ok. 97%, a częstość nawrotów zmian żylnych po zastosowaniu leczenia metodą EVRF nie przekracza 3% w kilkuletniej obserwacji. Powyższe fakty sprawiają, że metoda znajduje duże uznanie wśród specjalistów oraz cieszy się coraz większą popularnością pacjentów.

Najczęściej zadawane pytania, dotyczące leczenia żylaków prądem o częstotliwości fal radiowych (EVRF)

wybierz miasto, w którym chcesz wykonać zabieg
Sprawdź ofertę »

Czy leczenie żylaków metodą EVRF jest bolesne?

Leczenie metodą EVRF jest przprowadzane w znieczuleniu nasiękowym (tumescendyjnym). Polega ono na ostrzyknięciu poddawanego leczeniu naczynia za pomocą roztworu środka znieczulającego (najczęściej lidokainy z adrenaliną). Zastosowanie znieczulenia skutecznie redukuje potencjalne dolegliwości związane z zabiegiem, jednak część pacjentów uskarża się na ból, pieczenie, mrowienie lub nieokreślony dyskomfort w czasie zabiegu. Dolegliwości te zazwyczaj nie przekraczają akceptowalnego poziomu, a stopień ich nasilenia w dużej mierze zależy od indywidualnego progu pobudliwości danego pacjenta.

Ile kosztuje leczenie żylaków metodą EVRF w Polsce i na świecie?

Koszt leczenia żylaków kończyn dolnych metodą EVRF jest znacznie niższy w Polsce niż w krajach Zachodniej Europy i Stanach Zjednoczonych.

Przykładowy koszt leczenia żylaków za pomocą fal radiowych we Włoszech mieści się w przedziale 1,627 USD - 2,712 USD (dr Gabriela Silvana, Mediolan. Z kolei leczenie metodą EVRF w Szwajcarii kosztuje od 2,169 USD do 3,254 USD w gabinecie dr Nikolasa Laude (Zurych).

Leczenie żylaków kończyn dolnych metodą EVRF w ośrodku Holimed to koszt od 1000 zł do 2800zł (Dębno, Tarnów), a w Gdańsku (Poradnia Flebologiczna dr Borecka-Sobczak) ceny zabiegów znajdują się w przedziale 500 - 3900 zł.

Podane ceny (zarówno w zagranicznych jak i polskich ośrodkach medycznych) dotyczą leczenia jednej kończyny dolnej i nie uwzględniają wizyt kwalifikacyjnych oraz badań dodatkowych, np. USG Doppler, których koszt jeszcze bardziej pogłębia różnicę w cenie między ośrodkami polskimi a zagranicznymi co skłania znaczny odsetek pacjentów z krajów Zachodu do leczenia za granicą. Należy zaznaczyć, że  leczenie w Polsce jest przeprowadzane przy wykorzystaniu identycznych urządzeń jak w krajach zachodnich oraz w oparciu o międzynarodowe standardy postępowania medycznego.

Czy zabieg EVRF  jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Leczenie metodą EVRF nie jest refundowane przez NFZ, natomiast kwalifikacja do leczenia żylaków kończyn dolnych oraz badania dodatkowe (w tym USG Doppler) mogą być wykonane nieodpłatnie w placówkach posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie, dzięki dużej konkurencji na rynku medycznym pacjent może bez większych problemów znaleźć ofertę zabiegu w akceptowalnej dla niego cenie.

Po jakim czasie od zabiegu widoczne są jego efekty?

Naczynia żylne pod wpływem oddziaływania fal elektromagnetycznych ulegają natychmiastowemu obkurczeniu. Zjawisko to wizualnie zmniejsza żylaki, natomiast zaczerwienienie i obrzęk związany z  uszkodzeniem termicznym tkanek również mogą stanowić problem kosmetyczny dla niektórych pacjentów.  Po 3-4 tygodniach od zabiegu dochodzi do zupełnego wygojenia uszkodzonych struktur, a żylaki stają się coraz mniej widoczne, a nawet mogą być jedynie wyczuwalne przy dotyku jako stwardniałe pasma tkankowe leżące pod skórą, nie zaznaczając się optycznie na powierzchni skóry. Pełny efekt terapeutyczny, rozumiany jako degenerację tkanek żylaka i ich resorpcję przez komórki żerne (usuwające z organizmu martwe tkanki) jest osiągany po kilku miesiącach (zazwyczaj do pół roku).

Czy po zabiegu EVRF mogą pojawić się siniaki?

Powstawanie siniaków jest normalnym zjawiskiem po zabiegu EVRF. Wiąże się ono z uszkodzeniem ściany żylaka i wynaczynieniem krwi do przestrzeni okołonaczyniowej. Początkowo siniaki mają barwę niebiesko-fioletową, a w miarę rozkładu wynaczynionej krwi stają się żółtobrunatne, następnie żółte, po czym stopniowo zanikają. Zazwyczaj utrzymują się do 2 tygodni. W przypadku leczenia żylaków żyły odpiszczelowej siniaki lokalizują się na wewnętrznej powierzchni uda. Inną często lokalizacją siniaków jest tylna powierzchnia łydki (w przypadku leczenia żylaków żyły odpiszczelowej mniejszej). Zmianom skórnym może towarzyszyć niewielki ból lub tkliwość przy dotyku, która ustępuje wraz z optycznym zanikiem siniaków.

Jakie inne dolegliwości mogą występować po zabiegu EVRF?

Główną dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów, u których wykonano zabieg EVRF jest ból - zlokalizowany wzdłuż przebiegu leczonego naczynia, nasilający się przy dotyku i ucisku kończyny. W celu uśmierzenia tej dolegliwości lekarz przepisuje leki przeciwbólowe (np. Ibuprofen), które skutecznie zmniejszają nasilenie dolegliwości. Ponadto po około 7 dniach od zabiegu może pojawić się uczucie drętwienia, zaburzenia czucia skórnego, nieokreślony bliżej dyskomfort lub mrowienie okolicy poddawanej leczeniu. Dolegliwości te mają charakter przejściowy i nie powinny stanowić podstawy do niepokoju pacjenta - ustępują średnio po 2-4 tygodniach.

Jakie korzyści odnosi pacjent, wybierając metodę EVRF?

Oczywistą i najważniejszą korzyścią jest skuteczne i bezpieczne usunięcie żylaków kończyn dolnych wraz ze zniesieniem objawów współtowarzyszących (ból, pieczenie, obrzęk kończyn dolnych). Ponadto, ze względu na małoinwazyjny charakter metody są wykonywane  duże nacięcia skórne, które mogłyby przyczynić się do powstawania blizn pogarszających efekt kosmetyczny leczenia. Dodatkowo, zabieg nie wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego, które stwarza pewne ryzyko dla pacjenta będąc dużą ingerencją zaburzającą równowagę (homeostazę) ustroju. Dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego i krótkiemu czasowi trwania zabiegu może on być wykonywany w trybie ambulatoryjnym, co oznacza brak konieczności hospitalizacji. Rekonwalescencja (powrót do pełni sił) po zabiegu EVRF jest krótka, a okres pozabiegowy nie jest obarczony silnymi dolegliwościami bólowymi bądź innymi formami dyskomforu.

Czy po zabiegu leczenia żylaków EVRF mogę prowadzić samochód?

Środki znieczulenia miejscowego  stosowane podczas zabiegu mogą czasowo upośledzić zdolności ruchowo-czuciowe w obrębie kończyn dolnych. Ponadto część pacjentów, ze względu na lęk lub pobudzenie przed zabiegiem może wymagać poidania środków uspokajających (sedacja farmakologiczna). Efekt oddziaływania farmaceutyków  przeciwlękowych i nasennych może przełożyć się na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych, dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto zadbać o pomoc osób trzecich w powrocie do domu oraz nie prowadzić pojazdów do momentu upewnienia się o ustąpieniu działania leków (najczęściej można bezpiecznie prowadzić pojazdy mechaniczne lub obsługiwać precyzyjne maszyny na dobę po podaniu leków

Czy leczenie żylaków metodą EVRF może być przeprowadzane u osób z wszczepionym stymulatorem bądź defibrylatorem serca?

Pacjenci kardiologiczni, z wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi pracę serca stanowią duży odsetek chorych z żylakami kończyn dolnych. Obecność implantowanego rozrusznika bądź defibrylatora nakłada na nich konieczność przestrzegania pewnych zasad odnośnie kontaktu z urządzeniami generującymi fale elektromagnetyczne, które mogłyby zakłócić pracę wszczepionego układu z poważnymi tego następstwami. Stosowane obecnie urządzenia do elektroterapii kardiologicznej to szeroka gama urządzeń o ściśle określonej specyfikacji technicznej i reakcji na obecność pola elektromagnetycznego. Przed zabiegiem EVRF należy skonsultować się z kardiologiem prowadzącym leczenie w celu uzyskania szczegółowej informacji o typie wszczepionego urządzenia i ewentualnym ryzyku zakłócenia jego pracy w czasie zabiegu EVRF.

Źródła: Endovenous Radiofrequency Ablation, Charles L. Dietzek, Vein and Vascular Institute, New Jersey, www.veinvascular.com; Radiofrequency Ablation Therapy for Varicose Veins,  Margaret Weiss, MD; Chief Editor: William D James, MD; A Randomized Trial Comparing Treatments for Varicose VeinsBrittenden J, Cotton SC, Elders A, et al; Varicose Veins: Diagnosis, Management, and Treatment. Sylvia Zhang, RN, Sheila Melander, PhD; Radiofrequency ablation of varicose veins NICE interventional procedure guidance; Varicose Vein Procedure Guideline (0100‐GL‐DEPT‐0022‐HS) Surgical And Ablative Procedures For Venous Insufficiency And Varicose Veins,  UnitedHealthcare.com; estheticon.com;  newyorkveincentre.org

Leczenie żylaków nóg falami radiowymi EVRF
- kliniki w
Sprawdź ofertę »

Zdjęcia